Itt a piros, hol a piros 

– avagy színesen a vezetôkrôl

Várnod kell, mert a vezetô nincs még itt a számodra megadott interjúidôpontban. Fontos dolga jött közbe, mondja a titkárnôje, de sebaj, legalább lazítasz egy kicsit a beszélgetés elôtt. 20 perc késéssel megérkezik. Nem nehéz kitalálni, hogy ô a fônök. Rögtön bemegy az irodájába, majd néhány perc múlva bemehetsz. Kézfogása erôs, határozott. Elnézést nem kér a késésért. Ez van! A késést viszont pillanatok alatt behozza, hiszen csak úgy záporoznak a kérdései feléd. Nincs lehetôséged hosszú monológokra, megtudja a lényeget, és már ugrik a következô témára. Türelmetlen, és látod a testbeszédén, még gyorsabb tempót diktálna. Te is kérdezhetsz, ha mersz. Rövid válaszokat kapsz, de végül is a lényeg benne van. Ilyen egy irányító PIROS vezetô! Domináns és tökéletes. Az általa vezetett megbeszélések rövidek, célratörôek, a jövôrôl szólnak, stratégiáról, nem a napi ügyekrôl. Nincsenek felesleges körök, mellébeszélések, a lényeget kérdezi, illetve ô maga megmondja. Lehet neked is igazad vele szemben, de az ritka dolog, mert ô mindent tud, és nagyon felkészült (vagy csak annak látszik?). Az interjún röviden jegyzetel, csak felsorolásszerûen pár szót, azt is hatékonyan csinálja. Ô maga sem szereti, ha valaki hosszasan beszél valamirôl. Szinte látod a jegyzeteit, ahogy 4-5 szóban összefoglalta a legfontosabb jellemzôidet, elônyeidet, hátrányodat és a kockázatát, ha téged választ munkatársnak. Itt biztosan rövid idôn belül meglesz a döntés, és nem kell hetekig várnod a visszajelzésre. 

 

A következô interjú helyszínén nagyon kedvesen fogadnak, és rögtön teávalkávéval kínálnak. Itt is késik a vezetô. Látod, amint a folyóson többekkel megállt pár szóra, míg megtette a 10 méteres utat az irodája felé. Igazi társasági lény, barátságos, népszerû a munkatársai körében, szeretik. Elnézést kér a késésért. Látod rajta, hogy tényleg bánja. 10 perc múlva meg azt látod, hogy milyen szétszórt. Valószínûleg gyakran ilyen, mindenhonnan elkésik, és mindenben elkalandozik. Mindezek ellenére szimpatikus neked, szívesen dolgoznál vele. Ez már egy kapcsolatépítô SÁRGA vezetô. Az interjú hosszú, mert rengeteget beszél ô is, mintha nem tartaná a 80–20-as szabályt, ahol neki csak a 20 százalék jutna az interjú idejébôl. Közben gesztikulál, a kezével mutogat. Az arca nyitott könyv. Látod, hogy épp tetszik-e neki, amit mondasz. Fôleg az emberi kapcsolataidra kíváncsi, arra, hogyan tárgyalsz a beosztottakkal, vezetôkkel, partnerekkel. Direkten kérdez. Nem fél megkérdezni semmit, legfeljebb belevisz egy kis humort, te pedig ösztönösen megnyílsz neki. Érdekelnék a részletek, legalábbis a kérdéseibôl úgy tûnik. De nem nagyon juttok el egy téma végére, mert közbevág, ô is említ egy hasonló sztorit, és így nem mindig tudod befejezni a mondandódat. Újból és újból eszébe jut valami, elkalandozik a fôvonaltól, és gyakran nem is talál vissza. Nehezedre esne felidézni az interjú vonalát, mert mindenfélérôl beszéltetek. Olyan jó hangulatú, baráti volt az egész! Sokat beszélt ô is, lelkesen, a cégrôl, a feladatokról, a munkatársakról, az ügyfelekrôl. Még azt is megtudtad, hogy három gyereke van, és hétvégenként biciklizni járnak. 

 

Megint egy barátságos helyszín, ahol teával fogadnak, de ez nyugodtabb, meghittebb, mint az elôzô, a sárga. Itt nincs olyan nyüzsgés, mert ez már a támogató ZÖLD vezetô irodája. Az interjú elején elmondja, hogy mikrôl fogtok beszélgetni, és mennyi ideig fog tartani majd a beszélgetés. Megnyugtat, hogy ha nem sikerül befejeznetek a megbeszélt idôn belül, akkor tud még maradni, mert direkt úgy tervezte az interjút, hogy ne legyen utána kötött programja. Kedvesen megkérdezi, hogy könnyen idetaláltál-e, és miért adtad be ide a jelentkezésedet. Kíváncsi volt a referenciáidra. Elmondja, hogy a találkozásotok elôtt már felhívta ôket, és érdeklôdött felôled. Biztosan fontos lesz számára a szubjektív élmény is. Barátságos veled, de ô egyáltalán nem beszél sokat. Ôszinte érdeklôdéssel kérdez, majd türelmesen végighallgatja a mondandódat. Közben bátorítva mosolyog, látszik rajta, hogy hosszasan elgondolkodik a válaszaidon. Iskolapéldája a barátságos interjústratégiának és az aktív figyelemnek, mintha róla írnának a tankönyvek. Inkább informálisnak neveznéd ezt a beszélgetést, mint formálisnak. Ô is inkább a kapcsolataidra kíváncsi. Mondasz tényeket, adatokat, de egy idô után látod, hogy azok ôt nem nagyon érdeklik. A szóhasználata alapján nem tudtad nem észrevenni, hogy nagyon fontos számára a stabilitás és a kiszámíthatóság.

 

A beszélgetés pontosan kezdôdik. Itt minden a terv szerint történik, rend és fegyelem van. Az interjú elég hosszú és alapos, minden részlet érdekli ôket, világos struktúra szerint halad. Elôször néhány mondat a cégrôl, majd rátérnek az önéletrajzodban szereplô adatok pontosítására. Kérdeznek a végzettségeidrôl, a munkahelyváltásaid okáról, a vezetôiddel való kapcsolatodról. Több kompetenciára is rákérdeznek, alaposan körbejárva azokat. Mondandódat példákkal és adatokkal kell alátámasztanod. A tények játszanak szerepet, a történetek érzelmi része nem érdekli ôket. Sokat jegyzetelnek. Még el sem telt fél óra, és már mindketten új lapért nyúltak. Milyen jó kérdéseket tesznek fel! Ez nem egy ad hoc módon szervezett interjú. Látszik, hogy ôk is felkészültek. Megvan a szerepe a szakmai vezetônek és a HR-esnek is. Profinak tûnnek, bár kicsit hideg az egész. Ôk nem olyan barátságosak, mint az elôzô sárga vagy a zöld. Semmi rosszat nem tudsz rájuk mondani, egyszerûen csak más a hangulat. A legjobb szó az rá, hogy „teszik a dolgukat”. Te is kérdezel a cégrôl és a termékeikrôl. Meglepôdsz a válaszon, mert nagyon mély szaktudású szakemberrel találkoztál. Ennyire felkészültet alig láttál még a szakmában. A búcsúzáskor elmondja, hogy friss diplomásként kezdett ennél a cégnél, és azóta itt van. Lojális, ennyi pluszt tudtál meg róla. Ránézel az órádra, és konstatálod, hogy pont egy óra hoszszat tartott a beszélgetés, amennyit elôzetesen ígértek. Ilyen egy elemzô KÉK vezetô. 

 

Nincs jó vagy rossz szín! A színek, típusok tudatosítása fontos, hogy tisztában legyünk az erôsségekkel és a korlátokkal, amelyek az egyes színekre jellemzôek. Ha ismerjük a saját színünket, és ezáltal a viselkedési stílusunkat, akkor jobban tudunk az erôsségeinkre koncentrálni, ezért így tudatosabban fogunk kommunikálni. Ha ismerjük azoknak a színét, akikkel együtt dolgozunk (vagy bármilyen kapcsolatban vagyunk), akkor hatékonyabban fogunk együttmûködni velük, gyümölcsözôbb lesz a kapcsolatunk. Ezen színek alapján nemcsak személyeket, hanem cégeket is jellemezhetünk. Ha megértjük az egyes cégkultúrákra jellemzô színeket, akkor onnantól kezdve nem titok, hogy ott milyen módon történik a döntések meghozatala, a kockázatok vállalása, milyen a kapcsolat az emberekkel, a hozzáállás a változásokhoz, stabilitáshoz vagy a szabályok tisztelete. A cikk a TTI Success Insight CEE támogatásával, a DISC viselkedési stílus kérdôívének felhasználásával készült.

 

Róka Judit Emlékére

Írta: Róka Judit és Varga Gabriella

Forrás: karrierplusz.hu